Portal Jurnal UPI

Proceeding Departemen Pedagogik Prodi PGSD

« Proceeding " 6th Pedagogy International Seminar 2015" ISBN 978-979-3786-50-6 JILID I Halaman: 1-412

MPV I-VTEC : PENILAIAN PAKAR

Azman Fadzil & Fazidah Mohamad Noor, IPG Kampus Darulaman, Jitra, Kedah ....... 78
Abstrak
Kajian ini bertujuan menilai keberkesanan penggunaan aplikasi multimedia interaktif bagi mata pelajaran vokasional (MPV) Produksi Multimedia dan Animasi Grafik Berkomputer. Skop perisian multimedia yang dibangun dan dinilai adalah melukis, mewarna dan menganimasi karektor animasi secara digital. Kajian dijalankan ke atas sampel penilai pakar bidang rekabentuk instruksional dan multimedia yang telah ditentukan. Kajian merujuk model reka bentuk instruksi multimedia yang sesuai diikuti dengan pembangunan perisian dan penilaian kemahiran terhadap perisian multimedia tersebut. Kesesuaian perisian multimedia yang dinilai adalah elemen multimedia, isi kandungan, aktiviti pembelajaran, interaktiviti dan teknikal. Penilaian dijalankan melalui borang soal selidik yang menggunakan skala Likert 5-mata. Dapatan menunjukkan bahawa penilai pakar bersetuju bahawa elemen multimedia dalam perisian yang dinilai amat berkesan dalam menyokong proses pengajaran serta memberi impak yang positif dalam melukis, mewarna dan menganimasi secara digital.

Kata kunci :

Abstrak DOC       Abstrak PDF       Fulltext PDF      Send to email      Print      Share on Facebook

© Universitas Pendidikan Indonesia 2011.