Portal Jurnal UPI

Mimbar Pendidikan Dasar

Jurnal yang menampung karya ilmiah berkaitan dengan pendidikan dasar, rujukan ilmiah, publikasi ilmiah, kebijakan, kurikulum pendidikan dasar dan perkembangan pendidikan dan pembelajaran di jenjang pendidikan dasar.

EDISI

« Proceeding " 6th Pedagogy International Seminar 2015" ISBN 978-979-3786-50-6 JILID II Halaman: 425-829

ANALISIS KECURANGAN AKADEMIK DALAM KALANGAN GURU PELATIH PERGURUAN DI MALAYSIA

Ramlan Bin Mustapha, Che Lah Bin Che Mamat & Fauzi Bin Hassan IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis Pahang ......... 800
Abstrak
Kecurangan akademik semakin meningkat dan menjadi cabaran dalam dunia akademik. Peningkatan dari masa kesemasa dicatatkan hasil kajian diseluruh dunia. Kajian ini memberi sedikit sebanyak gambaran tentang aktiviti kecurangan akademik dalam kalangan guru pelatih perguruan IPGM diseluruh Malaysia. Rasionalnya, kajian ini dilakukan dalam kalangan guru pelatih adalah kerana guru menjadi sanjungan masyarakat dengan ketinggian nilai etika dan integriti dalam mendidik anak bangsa dan masyarakat amnya. Kajian berdasarkan kaedah tinjauan ini melibatkan 435 guru pelatih seluruh Malaysia. Hasil dapatan menujukkan 57% peratus pelatih perguruan melakukan kecurangan akademik sekurang-kurangnya sekali. Aspek kecurangan akademik paling dominan adalah plagisrime bahan rujukan dalam menyelesaikan tugasan dan kerja kursus.

Kata kunci : Kecurangan akademik, Plagiat, Guru Pelatih Perguruan

Abstrak DOC       Abstrak PDF       Fulltext PDF      Send to email      Print      Share on Facebook

© Universitas Pendidikan Indonesia 2011.